4. ÚLOHA - NÁPAD, KTORÝ ZMENIL SVET 

Niekedy aj ten najblázniveší a maximálne nereálny nápad či myšlienka môže skončiť nečakaným a veľkým úspechom. Veď kto by to bol povedal pred viac ako 100 rokmi o takom Edisonovi, ktorý musel okúsiť 1000 neúspešných pokusov až nakoniec zostrojil fungujúcu žiarovku. Alebo taký Elon Musk, ktorý sa rozhodol začať vyrábať elektrické autá v čase, keď o ne ešte najväčšie automobilky nemali záujem. No a dnes je Tesla jednotkou medzi elektromobilmi. A nakoniec taký Mark Zuckerberg, ktorý dostal nápad vytvoriť na svojej škole jednoduchý komunikačný program pre študentov a dnes je z toho najväčšia sociálna sieť Facebook.

 

História si pamätá veľa neuveriteľných príbehov. Na začiatku všetkých bol jednoduchý nápad... 

Pred vami je posledná úloha tohto ročníka súťaže. Vašou úlohou bude vymyslieť krátky príbeh o nápade, ktorý zmení/zmenil svet. Príbeh musí byť jedinečný a vymyslený, nemôže popisovať reálne udalosti a nápady.

Štvrtá súťažná úloha v skratke:

  • napísať krátky príbeh o nápade, ktorý zmení/zmenil svet,

  • dĺžka príbehu max 2x A4, 

  • príbeh môžete doplniť aj o vlastné ilustrácie, pričom tie sa nezarátavajú do rozsahu 2x A4,

  • príbeh musí byť jedinečný a nesmie vychádzať z reálnych postáv a udalostí, ktoré sa uskutočnili,

  • Vyriešte úlohu do 24. mája a získate 5 bonusových bodov!

Odborná komisia bude hodnotiť:

  • originálnosť, jedinečnosť a pútavosť príbehu,

  • jazykovú a gramatickú úpravu

  • prípadné ilustrácie

© 2013 - 2020  by OZ NOW 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon