3. ÚLOHA - VEDECKÁ ČAJOVŇA

Pôvodne sa táto úloha mala volať vedecká kaviareň, ale káva asi nepatrí medzi vaše obľúbené nápoje :)

 

Pojem vedecká kaviareň označuje podujatie, na ktorom vystupuje nejaký vedec, ktorý sa snaží jednoduchou a zábavnou formou vysvetliť laickej verejnosti komplikovanú vedu, ktorej sa on venuje. Na Slovensku sa konajú vedecké kaviarne najmä v Bratislave, Košiciach, ale napríklad aj v Elektrárni Piešťany.

Presvedčte sa, že zaujímavé a vtipné video sa dá natočiť aj na tému elektrina. Žiaci z Gymnázia z Košíc, s týmto videom súťažili na Festivale Fyzikálnych Filmov. :) 

Odborná komisia bude hodnotiť:

  • správnosť a zrozumiteľnosť vysvetlenia fyzikálneho javu/vynálezu,

  • kreativitu a kvalitu spracovania videa.

Vašou 3. úlohou bude:

  • vytvoriť krátke video s dĺžkou do 120 sekúnd,

  • vo videu vysvetlite 1 fyzikálny jav alebo opíšte fungovanie a princíp fungovania jedného vynálezu,

  • opisovaný jav/vynález musí súvisieť s elektrickou energiou,

  • do tvorby videa zapojte všetkých členov tímu,

  • zapojiť môžete aj žiakov a učiteľov zo svojej školy, prípadne rodičov a kamarátov, 

  • najlepšie videá pridáme na náš nový YT kanál.

Vyrieš úlohu do 15.mája a získaš 5 bonusových bodov!
© 2013 - 2020  by OZ NOW 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon