2. ÚLOHA - VIDÍME SA V ROKU 2050
Viete si predstaviť ako bude vyzerať svet a Slovensko v roku 2050?
A počuli ste už slová ako globálne otepľovanie, uhlíková stopa alebo uhlíková neutralita? Je možné znížiť emisie skleníkových plynov na minimum v priebehu nasledujúcich 30 rokov? Čo bude s ropou alebo na čo budú jazdiť autá v budúcnosti?
Planéta Zem je iba jedna. Ako si ju teda chrániť?

Vžite sa do role politikov, ktorí majú možnosť vykonať zmeny a navrhnite vlastné riešenia pre Slovensko ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050!
 
Nie je to jednoduchá úloha, pripravte sa na neľahké rozhodovanie plné kompromisov.

Odborná komisia bude hodnotiť:

 • účinnosť navrhovaných opatrení,

 • realizovateľnosť navrhnutých opatrení,

 • obsah a kvalitu spracovania prezentácie.

Druhá súťažná úloha v skratke:

 • navrhnite 10 opatrení pre Slovensko ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050,

 • pri každom opatrení sa pokúste odhadnúť jeho silné a slabé stránky,

 • pokúste sa odhadnúť aj finančné náklady na dané opatrenia,

 • do tvorby modelu zapojiť všetkých členov tímu,

 • o daných opatrenia diskutujte aj so svojim spolužiakmi,

 • ideálny formát pre riešenie úlohy je prezentácia.

 • Vyriešte úlohu do 31. marca a získate 5 bonusových bodov!

 • Vyriešte úlohu do 3. mája a získate 3 bonusové body!

© 2013 - 2020  by OZ NOW 
 • Grey Facebook Icon
 • Grey YouTube Icon